KONTAKT

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Promyk”

Adres:

33-114 Rzuchowa 2A
tel/fax: +48 (14) 674 61 18

e-mail:
Adres: powpromyk@promyk-rzuchowa.pl 
promyk@powiat.tarnow.pl
powpromyk@poczta.okay.pl
iod@promyk.kylos.pl – Inspektor Ochrony Danych Osobowych