KADRA

Dyrektor:  Wójcik Jolanta

Administracja i specjaliści:

Rogozińska Sylwia – główna księgowa
Kościółek Sabina, starszy inspektor ds. kadr i płac
Orszulak Katarzyna- IOD, starszy inspektor ds. gospodarczych
Migda Magdalena – specjalista pracy socjalnej / koordynator
Wójcik Anna  – pomoc administracyjna
Kalita Anna – psycholog

Wychowawcy:

Kołodziej Monika
Kamińska Justyna
Hudyma Łukasz
Kuczek Tomasz
Sowa Marzena
Chrzanowska – Sowa Lidia
Kędzior Agnieszka

Pracownicy gospodarczy:
Beściak Małgorzata – robotnik do prac lekkich
Kędzior Krzysztof  – robotnik do prac ciężkich