O NAS

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza ,,Promyk” w Rzuchowej powstała w lipcu 2011 r. Uroczystości oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Tarnowski Mieczysław Kras. Ceremonii poświęcenia budynku przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. Odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia był wicestarosta p. Mirosław Banach. Na jego rękach spoczywała odpowiedzialność za funkcjonowanie Placówki.

      Od roku 2014 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” podlega bezpośrednio Wicestaroście Powiatu Tarnowskiego –  Panu Jackowi Hudymie.

       Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” jest Pani Jolanta Wójcik, która wcześniej kierowała Ośrodkiem Wsparcia Dziennego w Lubczy.

      „Promyk” to pierwsza Placówka tego typu, która prowadzona jest przez Samorząd Powiatu Tarnowskiego.

Od stycznia 2018 roku nasza Placówka posiada status Placówki  socjalizacyjno-interwencyjnej.

Od 1 stycznia 2021 roku Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk” zmniejszyła liczebność objętych opieką wychowanków  dzieląc budynek zabytkowego dworu z nowo powstałą Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Pełna Chata”.

Malowniczo położony dworek, w którym mieszkają nasi wychowankowie pochodzi z XVII w. Mieszkał tu znany profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef Dietl. Wcześniej funkcjonował tu Dom Pomocy Społecznej.

      Nasi podopieczni pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które z różnych powodów nie były w stanie zapewnić odpowiednich warunków do życia i rozwoju. Współpracujemy z rodzinami w celu powrotu dzieci do domów rodzinnych.

Wychowankowie „Promyka” uczęszczają do Zespołu Szkół w Rzuchowej oraz szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu.