Dane kontaktowe

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Promyk”

Adres:

33-114 Rzuchowa 2
tel.: +48 (14) 674 61 18
fax: +48 (14) 674 63 25
email:
Adres: powpromyk@promyk-rzuchowa.pl 
wychowawcy.promyk@promyk-rzuchowa.pl
powpromyk@poczta.okay.pl
iod@promyk.kylos.pl