Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pod Promykiem”

Stowarzyszenie Pod Promykiem

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pod Promykiem” powstało z inicjatywy dyrekcji i pracowników POW „Promyk” w Rzuchowej.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, poprzez wszechstronną pomoc świadczoną głównie na rzecz dzieci oraz młodzieży i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieprzystosowanych społecznie, z rodzin dysfunkcyjnych, środowisk społecznie zaniedbanych oraz wyrównywanie szans tych rodzin.
Mamy nadzieję, że poprzez swoją działalność wiele problemów uda się rozwiązać, a na twarzach dzieci zagości uśmiech.
Z góry dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz zapraszamy do współprac
y.


STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „POD PROMYKIEM”
KRS: 0000477911

NR.RACHUNKU: 30203000451110000002813050